Showing posts with label Phúc bảo. Show all posts
Showing posts with label Phúc bảo. Show all posts

7/27/18

Phúc bảo


   Tác giả: Hô lạp quyển x

   Link: Đọc | Raw | QT

   Tấn Giang VIP2018. 7. 4 kết thúc

   Cất dấu sổ: 7693

   Doanh dưỡng dịch sổ: 271

   Văn chương vi tích phân: 74,119,344

   Văn án:

   Lý Du Du, nhũ danh Phúc Bảo, liền cùng cha mẹ cho lấy nhũ danh như nhau, từ nhỏ liền phúc khí tràn đầy.

   Uống đồ uống trăm phần trăm có thể trúng lại đến một lọ, năm tiện tay trảo hé ra vé xổ số, trung năm trăm vạn, mười cầm lấy muốn đi nói chuyện làm ăn ba ba không làm cho đi, làm cho ba ba tránh qua một hồi lớn âm mưu, thi vào trường cao đẳng lựa chọn đề đại bộ phận dựa ngu dốt, kết quả toàn đối.

   Năm thứ hai đại học thượng nửa học kỳ bị một đối siêu cấp nhà giàu có vợ chồng tìm tới cửa, nói muốn đòi hắn đương con dâu, cao phú soái ông xã trống rỗng mà hàng. . .

   Dùng ăn chỉ nam:

   bài này nam tính luật hôn nhân thông qua.

   vi mang thần quái nguyên tố.

   lý trí nhìn văn, cảm ơn!

   Nội dung nhãn: Hào môn thế gia thiên chi kiêu tử điềm văn

   Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Lý Du Du (Phúc Bảo) phối hợp diễn: Lăng Phong cái khác: Vi thần quái

Sky Blue Bobblehead Bunny