Showing posts with label Nam thần tổng là ở dưỡng sinh. Show all posts
Showing posts with label Nam thần tổng là ở dưỡng sinh. Show all posts

7/27/18

Nam thần tổng là ở dưỡng sinh


   Tác giả: Vũ lạc khinh trần

   Link: Đọc | Raw | QT   

   Tấn Giang VIP2018. 07. 04 kết thúc

   Cất dấu sổ: 13489

   Doanh dưỡng dịch sổ: 4134

   Văn chương vi tích phân: 273,890,272

   Văn án

   Thâm niên hành động già Lâm Hựu mới vừa cầm đầy ba kim ảnh đế, cũng bởi vì một hồi ngoài ý muốn sống lại đến một vốn mình mới nãy nhìn trôi qua vòng giải trí tra tiện văn trung, thành mảnh vụn công đã định trước bị pháo hôi hôn ước đối tượng.

   Mặt đối tiểu niên khinh các nhiều loại trang bức, tê bức đùa giỡn đầu óc, lão cán bộ tắm nắng, ngâm cẩu kỷ trí thân sự ngoại lẳng lặng nhìn đám này hùng hài tử trang bức.

   Chỉ tưởng không để ý đến chuyện bên ngoài, diễn tốt mình hí.

   Tao ngộ mỗ vốn khinh thường mình trung nhị tiểu thịt tươi theo đuổi ——

   Lão cán bộ phong khinh vân đạm, hoàn toàn cầm hắn đương tiểu hài tử nhìn, không đem hắn để ở trong lòng.

   Thẳng đến ngoài ý muốn ngủ, mỗ lão cán bộ mới bắt đầu nghĩ, này lão nam nhân đều thích bao nuôi tiểu nam hài, quả nhiên vẫn có như vậy điểm đạo lý.

   Lại tiên lại nộn dốc lòng đương diễn viên kỹ nữ công vs bình tĩnh lão cán bộ cường thụ

   Đây là một cái tô tô tô sảng sảng sảng bàn tay vàng nổ tung thoải mái văn, lôi người thận nhập!

   Nội dung nhãn: Cường cường vòng giải trí sống lại thoải mái văn

   Tìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Lâm Hựu, Trì Việt

Sky Blue Bobblehead Bunny