Showing posts with label Hán hầu. Show all posts
Showing posts with label Hán hầu. Show all posts

1/12/19

Hán hầu

            Tác giả: Lai tự viễn phương

            Văn chương điểm tích lũy: 881,620,352

            Văn án:

            Xuyên việt là cái việc cần kỹ thuật.

            Vận khí không tốt, liền có thể bị hố rất thảm.

            Đối Triệu Gia mà nói, như thế nào xuyên, vì sao xuyên đều không quan trọng, thân ở Tây Hán biên quận, sinh tồn mới là vấn đề khó khăn lớn nhất.

            Nội dung nhãn hiệu: Cung đình hầu tước thiên chi kiêu tử xuyên việt thời không

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Triệu Gia vai phụ: Ngụy Duyệt cái khác: Xuyên việt, Tây Hán

            Link: Đọc | Raw | QT

Sky Blue Bobblehead Bunny