Showing posts with label Ăn mật. Show all posts
Showing posts with label Ăn mật. Show all posts

12/22/18

Ăn mật [ xuyên thư ]

            Tác giả: Công tử vu ca

            Link: Đọc | Raw | QT

            Văn chương điểm tích lũy: 1,033,792,448

            Văn án:

            Ai bảo ngươi thân kiều thịt mềm ngọt như mật, trông thấy liền muốn ăn.

            Lại tên « đại bá ca, chúng ta không thể bộ dạng này », hào môn cẩu huyết vở kịch, tinh tế muộn tao văn phong, chậm nhiệt!

            Trần Ngộ làm một ưu tú thẳng nam, xuyên qua đến đồng tính có thể cưới đam mỹ văn bên trong, thành cái trừ đẹp mắt không có khác ưu điểm bình hoa thụ, có một cái rất yêu trượng phu của hắn.

            Hắn muốn làm chuyện thứ nhất, chính là che dấu mình ưu tú, làm một cái xứng chức bình hoa.

            Chuyện thứ hai, chính là đàng hoàng đi kịch bản, hoàn thành như là "Trà xanh biểu", "Ôm đùi", "Nữ trang hát hí khúc", "Bộ mặt thật bại lộ" chờ một hệ liệt lôi nhân cẩu huyết tiết mục.

            Chuyện thứ ba, chính là để trượng phu của mình sớm một chút yêu người khác, thành công ly hôn.

            Làm sao trượng phu vậy mà không nỡ ly, hắn đành phải nghĩ biện pháp khác. Nhất gia chi trưởng là đại bá ca Chu Hải Quyền, như thế nào để đại bá ca đáng ghét hơn mình, sau đó đem mình đuổi ra ngoài?

            Càng hoặc là, nếu như mình thành cái thông đồng đại bá ca yêu diễm tiện hóa, cái này hôn chẳng lẽ còn có thể ly không thành!

            Hung hãn cứng nhắc phong kiến đại gia trưởng bệnh thích sạch sẽ công vs thân kiều thịt mềm tiểu thanh tân miệng không đối tâm thụ

            Chú thích: Đặc biệt cẩu huyết! ! ! Hài hòa xã hội, không tồn tại phạm pháp quan hệ. Nhìn liền biết.

            Thụ nghề nghiệp là càn sáng, bởi vậy bài này tương đối cao lớn thượng tôn chỉ là tuyên truyền truyền thống quốc tuý văn hóa! !

            Nội dung nhãn: Hào môn thế gia điềm văn xuyên thư

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Tiêu Dao, Chu Hải Quyền vai phụ: Rất nhiều cái khác:

Sky Blue Bobblehead Bunny