5/15/20

Chương 103 - HƯCC


Chương 103: Đối thoại ân ái giữa Cổn Cổn và Nguyên soái


          Bị trêu bất ngờ không kịp đề phòng, Lục Kiêu Kỳ có hơi sững sờ.

Sky Blue Bobblehead Bunny