4/21/19

Người chơi da nhất

            Tác giả: Thủy binh lạc

            Văn chương điểm tích lũy: 420,711,776

            Văn án:

            Nguyên danh «qwq tới chơi kinh khủng trò chơi sao »

            Tên khác « chơi đùa lúc ta đem đồng đội quần trộm đi »

            Thiếu niên Đỗ Vũ bị internet virus cuốn vào 3D trò chơi

            Thiên tân vạn khổ thoát đi những cái kia kinh khủng phó bản

            Sau đó phát hiện hết thảy cũng không phải là chỉ là trò chơi đơn giản như vậy. . .

             người chơi hồ sơ

            Tính danh: Đỗ Vũ

            Tuổi tác: 18

            Thân cao: Bình thường 170cm, nữ trang 150cm, mèo thái 20cm

            Trí lực: Như heo

            Thể năng: Như chó

            Tính cách: Nhìn tiêu đề

            Bản thân nhận biết: Ta chính là thiên tuyển tuyển

            Vĩnh viễn tốt nhất hảo bằng hữu: Trình Bắc Khôn

            Trình Bắc Khôn: . . . Ai TM là ngươi tốt nhất hảo bằng hữu?

            Nghịch ngợm bạo lực thụ X xấu bụng minh tao công, kinh dị huyền nghi cởi quần lưu

            Nội dung nhãn hiệu: Kinh khủng mạt thế trò chơi võng du huyền nghi trinh thám

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Đỗ Vũ, Trình Bắc Khôn vai phụ: Sài Cát cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

Cú nửa đêm

            Tác giả: Nhan lương vũ

            Văn chương điểm tích lũy: 3,465,474,816

            Văn án:

            Nửa đêm 0 điểm, hai tiếng cú mèo gọi, Từ Vọng bị cuốn vào tên là "Hào" thế giới, cuộc sống như vậy chia "Ban ngày hiện thực" cùng "Trong đêm vượt quan" hai bộ phận.

            .

            Từ Vọng —— đang xông quan thế giới bên trong gặp phải cao trung thầm mến ánh trăng sáng, đã từng hung hăng cự tuyệt qua mình người, hiện tại thành tổ đội đồng bạn, ta hoảng được so sánh.

            .

            Ngô Sanh —— đang xông quan thế giới bên trong gặp một mực tâm tâm niệm niệm người, mặc dù năm đó tỏ tình bị cự tuyệt, nhưng ta còn muốn thử một lần.

            .

            Hào —— hai ngươi đến cùng ai thầm mến ai? Ai lại cự tuyệt ai? Ta làm sao được vòng nữa nha. . .

            —— —— —— ——

            Vô hạn lưu, đám tiểu đồng bạn thành đoàn vượt quan, trung nhị IQ cao giả (xuẩn) bức (manh) công vs vui (nôn) xem (rãnh) thụ

            Nội dung nhãn hiệu: Ảo tưởng không gian hoan hỉ oan gia vô hạn lưu sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Từ Vọng, Ngô Sanh vai phụ: Huống Kim Hâm, Tiền Ngải, Trì Ánh Tuyết, Nhạc Soái, Ngụy Mạnh Hàn, Phạm Bội Dương cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

Xuyên thành bạn trai cũ nam chính trọng sinh

            Tác giả: Ôn du khoan

            Văn chương điểm tích lũy: 816,781,952

              văn án

            Tống Huyên Hòa xuyên vào một bản gọi là « tổng tài cùng hắn bảy cái bạn trai » trong sách, biến thành tổng tài pháo hôi bạn trai cũ Tống Huyên Hòa.

            Trong sách Tống Huyên Hòa: Thân cao một mét tám, nhan giá trị nghiền ép một đám tuyến một minh tinh, tổ thượng ba đời kinh thương, thỏa thỏa giàu ba đời.

            Cho dù ai xuyên qua một người như vậy trên người đều không lỗ, nhưng mà, đây là một bản trọng sinh văn.

            Trong sách Tống Huyên Hòa làm ngược nam chính tám trăm lần, đồng thời gián tiếp hại chết nam chính hung thủ, đối mặt sau khi sống lại trực tiếp hắc hóa nam chính, sau cùng kết cục có thể nghĩ —— chẳng những thanh danh quét rác, hơn nữa còn chết không toàn thây.

            Hiện tại, hắn thành cái này nhất định phải chết không toàn thây pháo hôi bạn trai cũ. -

            Hệ thống: Ngươi có hay không cảm thấy gần đây nam chính có chút kỳ quái? Giống như là trong bóng tối kế hoạch cái gì.

            Tống Huyên Hòa: Kế hoạch giết thế nào ta?

            Tổng tài: Không, kế hoạch làm sao ăn ngươi. -

            Nằm tại giường thượng đau lưng chuột rút Tống Huyên Hòa đem hệ thống mắng tám trăm lần —— đã nói xong nam chính là tổng thụ đâu!

            Vạch trọng điểm: Tiêu Uyên Mục là công! Tiêu Uyên Mục là công! Tiêu Uyên Mục là công! Với lại đại lão một mực là tổng công! Kịch thấu chỉ có thể tới đây!

            Nội dung nhãn hiệu: Trọng sinh hệ thống xuyên sách

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Tống Huyên Hòa

            Link: Đọc | Raw | QT

Sky Blue Bobblehead Bunny