9/5/19

Đích trưởng tôn


            Tác giả: Thì bất đãi ngã

            Văn chương điểm tích lũy: 184,589,648

            Văn án

            Có linh hồn xuất khiếu bàn tay vàng, bàn tay vàng mở lớn, không có gì khảo chứng, là cái không có gì logic sảng văn.

            Kinh thành Lâm gia đám người cảm thấy, từ lúc trong nhà cái kia khắc phụ khắc mẫu khắc cả nhà đích trưởng tôn Lâm Duyệt rơi vào trong nước kém chút bị chết đuối về sau, liền trở nên cùng trước kia không đồng dạng, đặc biệt dễ dàng cuồng bạo. Mà nhà mình lão thái gia cũng cùng tinh phân giống như, chân trước đối Lâm Duyệt vẫn là một bộ không chào đón bộ dáng, chân sau liền bó lớn bó lớn đồ tốt hướng Lâm Duyệt nơi đó đưa, mấu chốt nhất là đưa xong về sau, lão thái gia còn không thừa nhận, lại không thể đem đưa ra ngoài đồ vật cầm về, lão thái gia càng ngày càng cảm thấy Lâm Duyệt phụ thân Lâm Trung vô cùng chướng mắt.

            Thời gian lâu dài, Lâm gia đám người bao quát Lâm lão thái gia chính mình cũng cảm thấy, hắn đây là trúng tà, cần tìm đắc đạo cao tăng đến đây khu khu. . .

            Xuyên qua mà đến Lâm Duyệt cảm giác mình rất bất đắc dĩ, hắn cái này một hồi nhi xuyên thành lão thái gia, một hồi nhi xuyên thành cả kinh thành nổi danh Lâm phủ khắc tinh, hắn biểu thị mình cũng vô tội a. Dạng này vừa đi vừa về chuyển đổi nhân vật, hắn rất khó thích ứng, dù sao trước một khắc mình những cái này trưởng bối còn muốn quất chính mình, đảo mắt mình liền có thể lấy Lâm lão thái gia danh nghĩa quất bọn hắn mấy bàn tay. Lâm Duyệt cảm thấy rất ưu thương, nếu là một mực là lão thái gia bộ dáng tốt biết bao nhiêu! Luôn già điểm, nhưng lão thái gia lớn nhất, ngứa tay liền có thể quất người a.

            Nội dung nhãn hiệu: Cung đình hầu tước tình hữu độc chung đánh mặt sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Lâm Duyệt, Tề Nhiễm vai phụ: Lâm Trung, Tề Tĩnh, Tề Anh cái khác: Ân, còn có cái khác yêu tinh

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny