7/20/19

Tô lật giới Tu Chân


            Tác giả: Mộ hàn công tử

            Văn chương điểm tích lũy: 449,930,048

            Văn án một:

            Có người hỏi Lạc Cửu Giang: "Ngươi nói lữ huyết mạch thần bí đến không thể nói, sư phụ cũng là linh xà mệnh định người, tùy tiện một người bạn không phải Thao Thiết hậu đại, chính là lão tổ thân tôn, lại không tốt cũng là âm dương chi thân. . . Ngươi chẳng lẽ khí vận chi tử a?"

            Lạc Cửu Giang cười nói: "Chỗ nào, ta chỉ là một người bình thường."

            Văn án hai:

            Từ từ trên đường trường sinh, Lạc Cửu Giang bổ bụi gai, chém trăng sao, quảng giao cơ hữu, thẳng đến Đao Thần.

            Ta là thanh đô sơn thủy lang, trời giáo phân phó cùng sơ cuồng.

            Trầm Uyên: "Người nào có thể như Lạc Cửu Giang, nửa đời cười nằm, một thế sơ cuồng."

            Du Tô: "Thiên hạ ngàn loại tự tại, đều giao chén rượu, để Lạc huynh uống một hơi cạn sạch!

            Theo Tu Chân giới truyền ngôn: "Lạc Cửu Giang người này, nghe tiếng liền khiến người hướng về, gặp nhau đủ khiến người kính nể, nếu là cùng hắn cùng nhau ở chung cái dăm ba tháng, liền có thể cả đời say mê."

              chú ý hạng mục :

            1. Bài này trường thiên thăng cấp lưu

            2. CP vì Hàn Thiên Lĩnh X Lạc Cửu Giang, chủ thụ.

            3. Trọng yếu lại nói ba lần, nhân vật chính rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh, các loại trên ý nghĩa mạnh.

            Bài này từng dùng tên « cười sơ cuồng [ tu tiên ] ». Nhân vật chính không cần bàn tay vàng, chính hắn chính là lớn nhất bàn tay vàng.

            Nội dung nhãn hiệu: Cường cường thiên chi kiêu tử tiên hiệp tu chân sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Lạc Cửu Giang vai phụ: Hàn Thiên Lĩnh cái khác: Tu tiên, cường cường

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny