7/20/19

Ta cho rằng ta là người qua đường Giáp


            Tác giả: Phượng lê cửu tích

            Văn chương điểm tích lũy: 251,218,736

            Văn án:

            Ta gọi Quỷ Vô Tình, như thế cái tên trung nhị.

            Ta từ xuyên qua đến bây giờ đã hai mươi mốt năm, trước mắt là một ám vệ.

            Tại ta sau khi xuyên việt, ta vốn cho rằng đây là một thiên làm ruộng văn, kết quả nạn đói.

            Ta đói thời gian bảy năm, vốn cho rằng đây là một thiên dốc lòng văn, kết quả ta bị cha mẹ bán đến Ngự Nam Vương phủ.

            Ta trở thành một ám vệ, ta vốn cho rằng đây chính là ta số mệnh, ta căn bản chính là cái người qua đường Giáp thời điểm, ta bị mình xà tinh bệnh cấp trên, bởi vì vì một nữ nhân, bán cho hoàng đế ca ca của hắn.

            Sau đó ta mới phát hiện, ta xuyên qua đến một thiên xuyên qua Mary Sue nghịch hậu cung chơi gái văn bên trong, mà ta, chính là nhân vật nữ chính hậu cung một trong.

            Chú thích:

            Các loại khẩu vị bị nữ chính định là công lược mục tiêu công × vạn người mê không chút nào tự biết cảm thiên động địa sắt thép thẳng nam thụ

            # không viết ngôi thứ nhất#

            # khi nhân vật chính cầm nhầm kịch bản hệ liệt #

            —— —— —— —— —— —— —— ——

            Bên này là ta là ta   điên cuồng vung vẩy cánh tay. jpg

            Nội dung nhãn hiệu: Xuyên qua thời không dốc lòng nhân sinh xuyên thư sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Quỷ Vô Tình vai phụ: . . . cái khác: . . .

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny