7/28/19

Hôm nay bọn họ cũng không có ly hôn


            Tác giả: Nhập loạn

            Văn chương điểm tích lũy: 745,285,056

              văn án

            Ba năm trước đây, thao lấy "Tâm cơ BOY" nhân thiết Tống Hân Diễm cùng Tần Mộ Lang kết hôn, vô cùng không được ông xã bằng hữu cùng người thân thích.

            Ba năm sau, cùng Tần Mộ Lang cùng một chỗ qua năm năm tiền nhiệm mang theo một thân vinh quang cùng mãnh liệt hợp lại tâm về nước, phá vỡ bọn hắn bình tĩnh cuộc sống hôn nhân.

            Người người đều cảm thấy Tần Mộ Lang sẽ cùng Tống Hân Diễm ly hôn, một lần nữa cùng Liễu Trạch Vũ cùng một chỗ.

            ------------

            Nhưng mà, một năm, ba năm, năm năm —— Tần Mộ Lang cùng Tống Hân Diễm cũng còn không có ly hôn.

            Đám người: WHY?

            Duyệt văn chú ý hạng mục:

            1, liên quan tới thầm mến cùng trân quý ấm áp cưới sau yêu đương văn, 1V1, HE.

            2, viết văn không dễ, xin miễn nhân thân công kích.

            Nội dung nhãn hiệu: Tình yêu và hôn nhân ngọt văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Tống Hân Diễm, Tần Mộ Lang vai phụ: Liễu Trạch Vũ cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny