7/20/19

Hí tinh phối hí cốt


            Tác giả: Trần ẩn

            Văn án

            Một cái mang tư tiến tổ, yêu thích đốt tiền, không có việc gì nhi liền yêu trêu chọc một chút vợ niên hạ cường thế chó săn nhỏ công (Trình Việt)

            Một cá biệt diễn kịch khi sinh mệnh, nhưng tựa hồ vĩnh viễn tại thủy nghịch ôn nhu nội liễm nam thần thụ (Thẩm Cạnh)

            Trình Việt rất thích Thẩm Cạnh, thích đến có thể vì hắn xông pha khói lửa trình độ.

            Hắn vì tiếp cận Thẩm Cạnh, vì chính mình chế tạo ra đủ loại thân phận, thay hắn dọn sạch trên đường các loại chướng ngại, nhưng ở Thẩm Cạnh trước mặt lại luôn giả vờ như một bộ "Ta cùng ngươi không phải rất quen a" dáng vẻ.

            Thẩm Cạnh coi hắn là thành anh em tốt nhất!

            Thẳng đến người nào đó bất hạnh rớt ngựa ngày ấy. . .

            Một cái liên quan tới thầm mến bánh ngọt, chữa trị, bao ngọt, HE

            Bản nhân không truy tinh, văn chương nội dung không bắn lén giới giải trí bên trong bất luận một vị nào nghệ nhân.

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny