5/11/19

Xe bánh rán


            Tác giả: Chiết nhất mai châm / đồng đồng đồng tử

            Văn chương điểm tích lũy: 239,280,160

            Văn án:

            Phú nhị đại thụ vì truy công không tiếc ngụy trang thành bánh rán người bán hàng rong

            Nghệ thuật gia công vì truy thụ không tiếc ngụy trang thành hình xăm đại ca

            Nội dung nhãn hiệu: Hoa quý mùa mưa ngọt văn sân trường

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Lục Lộ, Doãn Lương vai phụ: Hoàng Hải, Địa Tạng

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny