5/1/19

Trục vương


            Tác giả: Thủy thiên thừa

            Văn án

            Một cái kẻ dã tâm mũi đao san sát quyền mưu con đường

            Một tiểu nhân vật vượt mọi chông gai cứu thế chi đồ

            Một cái sĩ phu gác giáo sáng đợi trị loạn hành trình

            Một cái lý tưởng người muôn lần chết không gãy cứu thế chi hành

            CP thuộc tính: Xấu bụng dã tâm thụ X ngạo kiều chiến thần công

            Đây là một cái có quan hệ quyền mưu thiên hạ, triều đình sa trường, yêu hận tình cừu, lý tưởng cùng tín ngưỡng trước phá sau lập cố sự. Niên hạ cẩu huyết ngược, công cặn bã thụ cũng cặn bã, vai phụ cũng không có mấy người tốt, càng không có người hoàn mỹ, mỗi người cũng giống như người —— có thiện và ác cùng tồn tại, quang huy cùng cẩu thả song hành nhân tính.

            Một cái siêu cấp mưu sĩ cùng siêu cấp thần tướng tương ái tương sát cố sự.

            Nhân vật chính: Yến Tư Không (Nguyên Tư Không), Phong Dã

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny