5/11/19

Tiểu bạch kiểm


            Tác giả: Trường sinh thiên diệp

            Văn chương điểm tích lũy: 476,142,432

            Văn án

            Chớ chọc tiểu bạch kiểm!

            Quỷ kế đa đoan hung thần ác sát tâm ngoan thủ lạt Đại Ma Vương, bị ép xuyên thành tiểu bạch kiểm.

            Hữu nghị nhắc nhở: Ta là tiểu (đại) bạch (ma) mặt (vương)

            *

            Xuyên nhanh thế giới:

            Tổng tài quá khí vua màn ảnh (đã hoàn thành)

            Bạo quân nam sủng (đã hoàn thành)

            Tướng quân cùng người thân cá (đã hoàn thành)

            Vương gia thay mặt gả sủng phi (đã hoàn thành)

            Bá tổng ác độc ánh trăng sáng (đã hoàn thành)

            Cậu ấm học bá thanh mai trúc mã (đã hoàn thành)

            Lưu lượng Thiên Vương nhiều chức năng phone(đã hoàn thành)

            Chủ nhân khác loại trung khuyển (đã hoàn thành)

            Chân dài thúc thúc bé dễ thương (đã hoàn thành)

            Sư huynh nhà Đại Ma Vương (đã hoàn tất)

            1. Xuyên nhanh + sảng văn, ngọt ngào ngọt, tô tô tô!

            2.1V1, cố chấp thâm tình công vs quỷ kế đa đoan tâm ngoan thủ lạt Đại Ma Vương thụ

            3. Tác giả chuyên chú xả đản, xin chớ khảo cứu

            Nội dung nhãn hiệu: Tình hữu độc chung ngọt văn xuyên nhanh sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Diệp Nam Đình, Hạ Chuẩn vai phụ: cái khác: Xuyên nhanh, sảng văn, tô văn, ngọt văn, Đại Ma Vương, tiểu bạch kiểm, 1V1, HE

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny