5/1/19

Ta cho ngươi tính cái mệnh đi!


            Tác giả: Nhất cá mễ bính

            Giới thiệu vắn tắt

            Kiếp trước kiếp này / ông xã! Ta cho ngươi tính cái mệnh đi!

            Thiếu tình ít ham muốn lạnh lùng tổng giám đốc sống gần ba mươi năm, đột nhiên phát hiện mình có cái sẽ bày quầy bán hàng đoán mệnh, hàng yêu trừ ma cô vợ nhỏ!

            Kiếp trước kiếp này / kiếp trước kiếp này / kiếp trước kiếp này / cổ kim xen kẽ / cổ kim xen kẽ / cổ kim xen kẽ /

            Đại khái phân ba quyển, khúc dạo đầu cổ kim xen kẽ, về sau chuyển kiếp trước tự thuật tiền căn, lại chuyển kiếp này bàn giao kết quả, kịch bản tới nói hẳn là 4/6 hoặc là 5/5

            Nhãn hiệu: Huyền huyễn kỳ huyễn / đông phương huyền huyễn /HE

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny