5/1/19

Sau khi gả cho lưu lượng đỉnh cấp trở thành thể chất hot search


            Tác giả: Trạch đạt

            Văn chương điểm tích lũy: 175,066,096

            Văn án:

            Vạn năm ít lưu ý diễn viên Tô Diễn từ khi biết Lệ Hữu về sau, lắc mình biến hoá thành hot search thể chất.

            Antifan: "Tài nguyên khẳng định là Tô Diễn cướp thật sự là khuôn mặt!"

            Lệ Hữu: "Ta cho."

            Antifan: "Đều cởi trói Tô Diễn còn muốn dán Lệ Thần hút máu hắn làm sao như thế tra a!"

            Lệ Hữu: "Không cởi trói."

            Antifan: "Ha ha ha từ đâu tới marketing hào tung tin đồn nhảm nói Tô Diễn cùng Lệ Hữu kết hôn nằm mơ đâu! Ngồi đợi chưng nấu đánh mặt!"

            Lệ Hữu: "Giấy hôn thú."

            Antifan: ". . ." Ngọa tào khuôn mặt đau quá còn cho không cho antifan đường sống!

            Tô Diễn: Luận có cái A phá chân trời nhảy dù ông xã là loại như thế nào thể nghiệm.

            Sự tình muốn từ ngày nào đó, Tô Diễn tỉnh dậy bị "Quốc gia thoát đơn hệ thống" vui xách bạn lữ nói lên ——

            Tô Diễn: ! ?

            "Xong xong ta có thể hay không bị Lệ Hữu fan hâm mộ truy sát đến chết a cứu mạng!"

            Lệ Hữu: "?"

            "Tô Diễn? Ai? Thích hắn? Không tồn tại."

            —— "Thật thơm."

            Cưới trước yêu sau, niên hạ chó săn hộ thực công X ấm lòng thông thấu bao che khuyết điểm thụ, 1V1, HE. Giới giải trí tô trêu ngọt, nhẹ nhõm hoan thoát lại miệt mài tích cực hướng lên câu chuyện.

            Hai nhà fan hâm mộ bóp được hoan, chưng nấu giường thượng đánh cho mê; nói xong độc thân cùng đi, ai trước thoát đơn ai là chó; vì vợ chó liền chó, có gia không phải chó độc thân!

            Chú thích: 1. Hiện đại vô căn cứ đồng hôn hợp quy thiết lập.

            2. Giới giải trí song ảnh đế thiết lập, lẫn nhau thành tựu, lẫn nhau đồng hành.

            Bài này nhân vật kịch bản đều là hư cấu, xin chớ lên cao hiện thực giới giải trí

            Nội dung nhãn hiệu: Trời đất tác thành giới giải trí ngọt văn hiện đại vô căn cứ

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Tô Diễn, Lệ Hữu vai phụ: cái khác

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny