5/11/19

Mang theo nam thần xuyên sáu không


            Tác giả: Mạc tiểu hạt

            Văn chương điểm tích lũy: 206,598,048

            Văn án

            Hướng Thần xuyên việt rồi, vừa cùng thầm mến tiểu ca ca biểu xong bạch cũng thảm tao cự tuyệt, liền xuyên đến thiếu ăn thiếu mặc năm sáu mươi.

            Không có không gian, không có hệ thống, không có bàn tay vàng, thân thể còn rúc nước, trong gió lạnh run lẩy bẩy Hướng Thần oa một tiếng khóc lên, cầu xuyên qua đại thần tiễn ta về nhà đi!

            Hứa Hằng Châu cũng xuyên việt rồi, vừa bị một cái tiểu ngu xuẩn ngăn đón tỏ tình, để hắn xéo đi về sau, liền xuyên đến dân phong thuần phác năm sáu mươi.

            Hứa Hằng Châu nhìn xem xuyên qua tiêu chuẩn thấp nhất không gian, cùng mình không gian bên trong tràn đầy vật tư, đối đại thần xuyên việt tràn đầy cảm kích.

            Xuyên qua trước:

            Tiểu hoàn khố Hướng Thần: Tiểu ca ca, chỗ đối tượng sao?

            Hứa Hằng Châu: Không chỗ, cút!

            Sau khi xuyên việt:

            Nhóc đáng thương Hướng Thần: Đại, đại ca, thu tiểu đệ sao?

            Hứa Hằng Châu: . . . Tới ta hôn một cái.

              đọc chỉ nam

            1, niên đại văn niên đại văn niên đại văn.

            2, ngọt văn, siêu ngọt!

            3, hằng ngày hướng, tiểu nhu hài trưởng thành ghi chép. Tiểu nhu hài đến từ trẫm hơi manh tiểu thiên sứ đánh giá, tốt chuẩn xác ha ha ha. . .

            Nội dung nhãn hiệu: Không gian tùy thân làm ruộng văn ngọt văn niên đại văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Hướng Thần Hứa Hằng Châu vai phụ: Tống Văn Bân Trần Tiểu Hoa

            Link: Đọc | Raw | QT


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny