5/19/19

Cấm nói phong nguyệt


            Tác giả: Mộc hề nương

            Văn chương điểm tích lũy: 882,547,520

            Văn án:

            Vì kế thừa gia nghiệp, Bùi Hồi tại mỗi cái thế giới bên trong đều bán đứng chính mình ra ngoài.

            Ví dụ như:

            Bùi Hồi cướp đoạt gia nghiệp thất bại bị đuổi giết, may mắn không chết.

            Lợi dụng tà thuật cùng quỷ giao dịch, đoạt được gia sản sau lại trăm phương ngàn kế muốn bội ước.

            Kia ác quỷ liền từ trong Địa ngục leo lên, tự mình cùng hắn đòi hỏi tân nương.

            Ví dụ như:

            Bùi Hồi sư môn có cái quy củ, ai là thiên hạ đệ nhất liền có thể kế thừa sư môn trở thành chưởng môn.

            Thiên hạ đệ nhất là Bùi Hồi sư đệ, Bùi Hồi hàng năm đều muốn thiên nam địa bắc tìm sư đệ so tài, hàng năm đều thua.

            Năm nay, sư đệ trúng độc sắp chết, Bùi Hồi đưa tới cửa làm thuốc giải.

            Gả cho sư đệ về sau, hắn thuận lợi kế thừa sư môn.

            . . .

            Bùi Hồi: Vì kế thừa gia nghiệp, ta gả cho ác quỷ sư đệ sư thúc tổ. . .

            Chú ý hạng mục:

            1, công cố chấp, hơi cưỡng chế, không cầm tù phòng tối vân vân kết. 1v1.

            2, không có hệ thống, tiền văn sẽ không nâng lên xuyên nhanh chữ. Mở văn chính là cái thứ nhất thế giới.

            3, cấm đàm phong nguyệt: Phong nguyệt, tức là tình yêu. Cấm đàm phong nguyệt, không quan hệ tình yêu, một lòng lập nghiệp. Kì thực, phong nguyệt vô biên.

            Nội dung nhãn hiệu: Ảo tưởng không gian tình hữu độc chung ngọt văn xuyên nhanh

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Bùi Hồi, Tạ Tích vai phụ: cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny