4/28/19

Xuyên nhanh: Ta là nhân vật phản diện ta trâu nhất

            Tác giả: Cửu gia ngận công

            Văn chương điểm tích lũy: 121,102,976

            Văn án:

            Một ngày nào đó, hệ thống giới bên trong nổi danh củi mục hệ thống rốt cục khóa lại đến một cái oan đại đầu (vạch rơi) kí chủ, củi mục hệ thống quyết định làm một phen đại sự đến thoát khỏi mình củi mục xưng hào.

            Hệ thống: "Không nên hoảng hốt, kí chủ, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là xuyên việt thành nhân vật phản diện nghiền ép nhân vật chính trở thành thế giới thượng nhất 666 người mà thôi, rất đơn giản. . . Chờ một chút, kí chủ ngươi đang làm gì? Ngươi là nhân vật phản diện, ngươi không thể cùng nhân vật chính yêu đương a!"

            Vừa bị trói định thiện lương nhỏ yếu bất lực Hách Liên: "Emmm, cái kia. . . Không bằng chúng ta đem nghiền ép nhân vật chính đổi thành bổ nhào nhân vật chính đi (ngây thơ khuôn mặt)."

            ---- mỗi ngày đều đang muốn cùng kí chủ chết cơ hữu.

            ---- luận bị ép trở thành công lược hệ thống tháng ngày bên trong.

            ---- nhân vật phản diện cùng nhân vật chính là không thể cùng một chỗ a quẳng!

            Thế giới dự lãm:

            (đã hoàn thành) chỉ là lợi dụng ngươi đại lão công x giới giải trí tâm cơ chó săn nhỏ thụ

            Thụ: Ta đối với ngươi hảo cảm giá trị chỉ có 30%, nhưng ta hảo cảm giá trị max trị số chính là 30%.

            (đã hoàn thành) phi chương trình thiết lập yêu ngươi phác nhai mangaka công X gia chính người máy thụ

            Thụ: Ta yêu ngươi, phi chương trình thiết lập.

            (đã hoàn thành) ngươi muốn ăn rơi ta sao? Tang thi vương công X dị năng giả thụ

            Thụ: Đói bụng? Ngươi chỉ cho ăn ta.

            (đã hoàn thành) dùng con mắt nói ta yêu ngươi tâm ngoan thủ lạt con thứ công X bạch cắt đen câm điếc hoàng tử thụ

            Thụ: Mỗi khi ta đối với ngươi liên tục nháy ba lần con mắt lúc, chính là ta đang nói ta yêu ngươi.

            (đã hoàn thành) Bát Khai Vân Vụ thấy thanh thiên giáo chủ công X Ảnh vệ thụ

            Thụ: Thuộc hạ bạn ngài sinh, bồi ngài chết.

            Bài này thật dưỡng thành trung khuyển thụ văn! Thụ một mực là một người!

            Quen thuộc cửu gia khẳng định đều biết lại là không thế nào bình thường công X trung khuyển chịu tổ hợp rồi~ cửu gia vô hạn sủng công úc ~

            Nội dung nhãn hiệu: Tình hữu độc chung ngược luyến tình thâm xuyên nhanh

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Hách Liên vai phụ: cái khác: Trung khuyển thụ

            Link: Đọc | Raw | QT


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny