4/28/19

Toàn giới tu chân đều chờ ta ra tân phẩm

            Tác giả: Đồ thủ cật thảo môi

            Văn chương điểm tích lũy: 346,264,896

            Văn án:

            Lục Tiền Xuyên mang trò chơi cuộc sống hệ thống một khi xuyên qua tu chân giới, tại tu chân giới thăm dò động phủ lúc, hắn nhặt được lai lịch thân phận không rõ đại lão di chí.

            Đại lão di chí:   ta là đại năng, ta có thể phục sinh, ta trong động phủ có pháp bảo đan dược ngàn vạn, hiện tại cần phải một vị người hữu duyên giúp ta phục hưng môn phái, môn phái thành lập về sau, ngươi chính là trưởng lão, ta vẫn là tông chủ, đợi đến ta phục sinh ngày ấy, hứa ngươi ngàn vạn pháp bảo, cả đời tu vi. . .

            Lục Tiền Xuyên: Lừa gạt tin nhắn lịch sử lâu đời.

            Trăm mét vuông bình phương sơn động, một cái Luyện Khí kỳ 'Tiểu sư đệ', hai con linh thú.

            Không muốn tông chính thức khai tông lập phái!

            Sau đó hắn liền gặp phải đói khó khăn, đã nói xong pháp bảo đâu, đã nói xong đan dược đâu, đã nói xong thiên tài địa bảo đâu?

            Thà rằng tin tưởng thế giới trên có quỷ, cũng không thể tin tưởng đại móng heo miệng. . .

            (cật hóa lạnh nhạt thụ x hướng giới tính thành mê muộn tao vua ngủ đại lão công)

            Nội dung nhãn hiệu: Tình hữu độc chung làm ruộng văn tiên hiệp tu chân hệ thống

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Lục Tiền Xuyên, vạn (mo) chờ (qi) tại lúc vai phụ: cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny