4/21/19

Tâm độc


            Tác giả: Sơ hòa

            Văn án:

            7 năm trước, Lạc Thành cục thành phố đặc công Hoa Sùng phó biên giới tây bắc chi viện chống khủng bố. 2 năm sau nhiệm vụ hoàn thành, Hoa Sùng triệu hồi Lạc Thành, nhưng không có trở lại đặc công chi đội, mà là tự nguyện điều đi hình sự trinh sát chi đội.

            Mấy năm sau, Hoa Sùng trở thành hình sự trinh sát chi đội tổ trọng án tổ trưởng. Không lâu, bộ công an tin tức chiến tiểu tổ tuổi trẻ tinh anh không hàng tổ trọng án.

            5 năm trước biên giới tây bắc kia hạng nhìn như "Viên mãn" nhiệm vụ, đã cải biến hai người vận mệnh.

            Nhân vật chính: Hoa Sùng, Liễu Chí Tần.

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny