4/28/19

Sư khắp thiên hạ

            Tác giả: Cảnh hoán

            Văn chương điểm tích lũy: 247,308,160

            Văn án

            Xuyên vào một bản tiên hiệp tiểu thuyết, Giang Ngôn Tiếu khóa lại một cái bái sư hệ thống, từ đây đi lên cải trang giả dạng, quấn quít chặt lấy bái các loại đại lão vi sư con đường.

            Cuồng ngạo hệ Ma Quân: "Ai dám khi dễ bổn quân đồ đệ! Muốn chết!"

            Cấm dục hệ cao tăng: "Từ nay về sau, ngươi chính là ta đệ tử duy nhất."

            Lãnh khốc hệ Kiếm Thánh: "Quỳ xuống."

            Yêu nghiệt hệ Quỷ Vương: "Cái này thải bổ thuật mười đời đơn truyền, về sau liền truyền cho ngươi: ) "

            . . .

            Mắt thấy sư phụ càng bái càng nhiều, Giang Ngôn Tiếu sợ lộ hãm, tại rớt ngựa trước chột dạ trượt.

            Ái đồ không biết tung tích, các sư phụ lòng nóng như lửa đốt, đi lên đằng đẵng tìm đồ đường.

            Sau đó bọn hắn phát hiện, mình thu đồ đệ đều là cùng là một người!

            Bề ngoài lãnh khốc nội tâm sóng lớn mãnh liệt công vs tự chơi tự vui nghĩ thoáng thụ

            Lý Huyền Thanh x Giang Ngôn Tiếu 1v1, năm bên trên, HE, xin chớ hủy đi nghịch.

            Nội dung nhãn hiệu: Tình hữu độc chung tiên hiệp tu chân hệ thống xuyên sách

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Giang Ngôn Tiếu, Lý Huyền Thanh vai phụ: Các sư phụ, manh sủng nhóm, nhân vật chính nhân vật phản diện, hệ thống cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny