4/29/19

Phấn đấu vì khoa học

            Tác giả: Nguyệt hạ điệp ảnh

            Văn chương điểm tích lũy: 3,580,546,304

            Văn án:

            Có người qua đường hỏi Thẩm Trường An: Ngươi sợ sự kiện linh dị sao?

            Thẩm Trường An: Không sợ.

            Người qua đường chấn kinh: Vì cái gì?

            Thẩm Trường An: Bởi vì từ chưa từng gặp qua.

            Người qua đường trầm mặc hồi lâu mở miệng lần nữa: Vậy ngươi có sợ hay không quỷ?

            Thẩm Trường An: Không sợ, làm thế kỷ mới người trẻ tuổi, chúng ta phải tin tưởng khoa học, khoa học mới là phát triển đệ nhất sức sản xuất, quỷ quái là có thể phát minh sáng tạo còn là có thể để đại gia được sống cuộc sống tốt?

            Người qua đường: . . .

            Đây là thiên nhân vật chính coi là thế giới là khoa học ấm áp linh dị văn, tình tiết đơn thuần hư cấu, văn bên trong xuất hiện địa danh đồng đều không tồn tại. Toàn văn nhẹ nhõm gió, chúc đại gia nhìn văn vui sướng.

            Nội dung nhãn hiệu: Linh dị thần tiên ma quái miệt mài đời người hiện đại vô căn cứ sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Thẩm Trường An vai phụ: cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny