4/21/19

Người chơi da nhất

            Tác giả: Thủy binh lạc

            Văn chương điểm tích lũy: 420,711,776

            Văn án:

            Nguyên danh «qwq tới chơi kinh khủng trò chơi sao »

            Tên khác « chơi đùa lúc ta đem đồng đội quần trộm đi »

            Thiếu niên Đỗ Vũ bị internet virus cuốn vào 3D trò chơi

            Thiên tân vạn khổ thoát đi những cái kia kinh khủng phó bản

            Sau đó phát hiện hết thảy cũng không phải là chỉ là trò chơi đơn giản như vậy. . .

             người chơi hồ sơ

            Tính danh: Đỗ Vũ

            Tuổi tác: 18

            Thân cao: Bình thường 170cm, nữ trang 150cm, mèo thái 20cm

            Trí lực: Như heo

            Thể năng: Như chó

            Tính cách: Nhìn tiêu đề

            Bản thân nhận biết: Ta chính là thiên tuyển tuyển

            Vĩnh viễn tốt nhất hảo bằng hữu: Trình Bắc Khôn

            Trình Bắc Khôn: . . . Ai TM là ngươi tốt nhất hảo bằng hữu?

            Nghịch ngợm bạo lực thụ X xấu bụng minh tao công, kinh dị huyền nghi cởi quần lưu

            Nội dung nhãn hiệu: Kinh khủng mạt thế trò chơi võng du huyền nghi trinh thám

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Đỗ Vũ, Trình Bắc Khôn vai phụ: Sài Cát cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny