3/31/19

Không thể ăn cái đuôi thật hả?


            Tác giả: Thả phất

            Văn chương điểm tích lũy: 210,315,456

            Văn án:

            Long Bạch Bạch ấu long lúc lầm đem long châu cho một cái bị ức hiếp phàm nhân ngốc Thế tử, về sau, Thế tử này tốt, còn làm Hoàng đế. . . Long Bạch Bạch lại thật ngốc.

            Long tộc xảy ra chuyện, duy nhất dáng dấp vô cùng tốt chỉ biết ăn ngốc bạch long bị xem như phàm nhân đưa vào cung, đến tận đây, ngốc bạch long như cá gặp nước.

            Ngày nào đó, ngốc bạch long nhìn lấy mình mọc ra cái đuôi trợn tròn mắt, dùng tay chọc chọc, ngẩng đầu tội nghiệp nhìn con ngươi tĩnh mịch nào đó Hoàng đế: "Cái đuôi sao? Có thể ăn sao?"

            Vừa đoán được một loại nào đó khả năng nào đó Hoàng đế: "..."

            Ngốc bạch long ủy khuất: "Không thể a? Thật không thể a? Nhìn hảo hảo ăn. . ."

            Người nào đó: "Cái đuôi không thể ăn, nhưng là. . . Trẫm ngươi có thể ăn."

            Tránh sét: Sinh rồng bảo.

            Nội dung nhãn hiệu: Sinh con ngọt văn sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Long Bạch Bạch vai phụ: cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny