2/24/19

Chương 62 - HƯCC


Chương 62: Cổn và Thượng tướng thích nhau          Mạc Cổn Cổn ngây người, chậm rãi chỉ chỉ mình.

2/16/19

Chương 61 - HƯCC


 Sorry mọi người lâu quá Điềm mới đăng chương mới, Điềm vừa đi làm được 1 tuần, làm về mệt quá nên lười không edit nổi TT^TT
Sau này chắc tình trạng này sẽ kéo dài, mọi người thông cả cho ĐIềm nha 

Chương 61: Tiến vào vườn trường suýt nữa rớt ngựa


Rớt ngựa (điệu mã): lộ thân phận thật
Sky Blue Bobblehead Bunny