1/10/19

Trọng sinh mạt thế

            Tác giả: SISIMO

            Văn chương điểm tích lũy: 970,979,328

            Văn án:

            Trọng sinh trở lại quá khứ, thế nhưng là mạt thế cuối cùng rồi sẽ tiến đến.

             châm lại đối kiếm tam yêu quý, quyết định lại mở một thiên kiếm tam hệ thống văn

             không có gì bất ngờ xảy ra là ba người tiểu đội đều mang hệ thống, thụ (Hoa ca)×1, công (cầm cha)×1, ngự tỷ (Bá Đao)×1, thụ trọng sinh

             phi điển hình mạt thế văn, sẽ có không gian phó bản hình thức

             không có chơi qua kiếm tam hoàn toàn không ảnh hưởng đọc, chính là một vùng trò chơi hệ thống truyện xuyên việt

             quy củ cũ, bàn tay vàng, tô sảng.

            Nội dung nhãn hiệu: Cường cường mạt thế vô hạn lưu sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Cố Trình vai phụ: Triệu Diễn Chi, Triệu Vãn Chi cái khác: Kiếm tam hệ thống, xuyên việt, đánh quái thăng cấp, xuyên nhanh

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny