1/10/19

Trọng sinh chi học thần

            Tác giả: Quan hải

            Văn chương điểm tích lũy: 129,945,736

            Văn án:

            Trước khi trọng sinh, Lục Ly đem hết thảy đều dâng hiến cho ba mẹ đệ đệ, bán thận trả nợ, bị ép khô một giọt máu cuối cùng, cho đến tử vong Lục Ly mới

            Hiểu rõ chân tướng.

            Sau khi sống lại, Lục Ly cho là mình muốn đi lên đường báo thù, ai nghĩ không biết từ chỗ nào toát ra cái hệ thống, đem hắn sinh sinh đạp vào biển học.

            Học tập toán lý hóa, có thể lý giải, học tập lái máy bay, trò chơi. . .

            Đây là cái gì tao thao tác

            Lục Ly: Bị dìm nước không, không biết làm sao.

            cp: Người trước trang bức người sau chịu tội thụ vs ông trời con riêng công

            Chủ thụ, 1v1, Tô Tô tô, HE

            Nội dung nhãn hiệu: Trọng sinh miệt mài nhân sinh hệ thống

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Lục Ly vai phụ: Lâm Diễm cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny