1/28/19

Tỉnh dậy mang thai con

            Tác giả: Diêm thượng anh

            Văn chương điểm tích lũy: 158,699,088

            Văn án:

            Giang Nam Ấu gia phú giáp một phương,

            Nhưng lại chỉ có Ấu Thanh cái này một gốc dòng độc đinh mầm,

            Tự nhiên là từ nhỏ dùng mật đường cho hắn uy lớn.

            Kết quả một ngày kia,

            Cái này kiều sinh quán dưỡng tiểu tổ tông để từ gia vương ngoặt đi kinh thành,

            Còn làm hắn Vương phi.

            Có lẽ là Ấu gia người từ đó cả ngày miếu đường thắp hương lại bái Phật,

            Thế là Ấu Thanh hắn thành thân hai năm sau ——

            Tỉnh dậy mất trí nhớ, hơn nữa còn mang thai con.

            Ấu gia hai lão: "Ngươi phu quân hắn chính là người ăn bám, lại nghèo lại vô dụng, ngoan a, chúng ta về Giang Nam, cho ngươi một lần nữa chọn cái có tiền đồ."

            Tiết Bạch: ". . ."

            Giả nhàn tản Vương gia thật quyền nghiêng triều chính Tiết Bạch: Bản vương ngược lại muốn xem xem ai dám: )

            * ngầm thừa nhận nam tử nhưng hôn nhưng gả nhưng sinh con.

            * đánh mặt văn (? Nghe nói cần phải tiêu xuất đến gỡ mìn).

            * đầu óc là cái thứ tốt, chúng ta cùng một chỗ vứt bỏ nó đi QuQ.

            Nội dung nhãn hiệu: Sinh con đánh mặt ngọt văn sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Ấu Thanh vai phụ: cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny