1/4/19

Thời gian trục giám để ý

            Tác giả: Tàng yêu

            Văn chương điểm tích lũy: 96,923,320

            Văn án

            Trên thế giới này, mỗi ngày đều có tội án phát sinh. Có thể biết, liền có không biết. Có đền tội, liền có thoát đi lưới pháp luật.

            Chỉ có thời gian biết, không cũng biết thoát tội người ẩn giấu ở nơi nào.

            Có dạng này một đám người, bọn hắn ẩn không trên đất hạ, yên lặng chú ý mỗi một phút, mỗi một giây. Thời gian vì bọn họ mở ra một cánh cửa, trở về quá khứ, điều tra rõ chân tướng. Để "Lưới pháp luật tuy thưa thưa mà khó lọt" trở thành treo đang thoát tội người trên đầu một thanh lưỡi dao.

            Nhân tính, đạo đức, lương tâm, thậm chí thất tình lục dục, cũng có thể trở thành động cơ phạm tội.

            Ôn Hú một mực không rõ bạch, như thế nào mới có thể làm được công bằng đối đãi người bị hại cùng kẻ phạm tội.

            Hoa Hâm ôm mèo, nói cho hắn biết: Chân tướng cùng công bằng là hai chuyện khác nhau.

            Ôn Hú không hiểu. Thẳng đến có một ngày, hắn nhất định phải tại chân tướng cùng công bằng ở giữa lựa chọn một cái. . .

            « thời gian trục giám để ý quản lý chương trình »

            1. Điều tra viên có quyền trở lại quá khứ thời gian.

            2. Điều tra viên không có quyền đụng vào quá khứ thời gian.

            3. Điều tra viên có quyền tại hiện tại thời gian công bố cơ tại quá khứ điều tra kết quả sự kiện chân tướng.

            4. Điều tra viên không có quyền tại quá khứ thời gian sửa đổi bất cứ chuyện gì kiện lấy hoàn thành điều tra nhiệm vụ.

            5. Điều tra viên cả đời bị giới hạn thời gian trục giám để ý.

            Nhãn hiệu: Linh dị thần tiên ma quái hiện đại giá không huyền nghi suy luận

            Nhân vật chính: Ôn Hú, Hoa Hâm

            Vai phụ: Khương Lộ, Lang Kỳ, Đỗ Trung Ba

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny