1/6/19

Thanh tiến độ sinh tồn [ xuyên sách ]

            Tác giả: Bất hội hạ kỳ

            Văn chương điểm tích lũy: 441,919,808

            Văn án:

            Bài này nguyên danh: « tử vong thanh tiến độ »

            Thời Tiến nhìn một quyển sách, sách phân loại vì kỷ thực hướng báo thù sảng văn.

            Sảng văn nhân vật chính cũng gọi Thời Tiến, có một cái ngựa đực lão cha, cùng năm cái cùng cha khác mẹ ca ca.

            Ngựa đực lão cha trước khi chết, năm người ca ca đem nhân vật chính sủng lên trời, ngựa đực lão cha sau khi chết, năm người ca ca đem nhân vật chính ngược ra máu.

            Sau đó nhân vật chính trọng sinh, lập chí muốn trả thù năm người ca ca, lại sau đó, sách hố mất.

            Thời Tiến xem đến một ngụm lão huyết, tức giận đem sách nhét vào máy cắt giấy.

            Sau một ngày, Thời Tiến tai nạn xe cộ nấc đánh chết.

            Một khi xuyên việt, hắn sống lại, vẫn là gọi Thời Tiến, nhưng là cái kia vừa mới chết ngựa đực lão cha, sắp bị năm người ca ca ngược chảy máu Thời Tiến. . .

            Thời Tiến: Mục tiêu của chúng ta là, bỏ đi các ca ca thâm trầm sát ý, sống sót!

            Trọng điểm: Không phải anh em! Không phải anh em! Công một người khác hoàn toàn, ca ca chỉ là ca ca! Hài hòa xã hội, hài hòa yêu đương, không chơi khoa chỉnh hình!

            Gỡ mìn: 1, công thụ thể xác tinh thần tất cả đều một đối một, chủ thụ;

            2, cự tuyệt đào bảng, cự tuyệt nhân thân công kích, không yêu điểm xiên, xin đừng nên lẫn nhau tổn thương;

            3, tác giả trí cứng rắn lại ngẫu nhiên logic chết, khảo cứu đảng cầu bỏ qua;

            4, mục tiêu là ngọt văn! Ngọt văn! Ngọt văn! Nếu như không ngọt. . . Vậy ta chỉ có thể khóc nói xin lỗi QvQ;

            Nội dung nhãn hiệu: Trời đất tác thành hiện đại giá không xuyên sách

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Thời Tiến Liêm Quân vai phụ: Hơi cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny