1/4/19

Tháng ngày cùng Thái tử tranh ảnh đế

            Tác giả: Diệp trần niên

            Văn chương điểm tích lũy: 37,544,744

            Văn án

            Kiếp trước Lý Tùng bị mang đến địch quốc làm hạt nhân, người yếu nhiều bệnh, bị người xem thường, vì cầu sinh tồn, phụ thuộc Bát vương làm dưới bậc phụ tá, bất đắc dĩ Bát vương khởi binh thất bại, Lý Tùng bị Thái tử một chén rượu độc ban cho cái chết.

            Kiếp này Lý Tùng đầu thai vì Lý Tòng Nhất, may mắn giữ lại ký ức, kiếp trước hắn ẩn ở sau màn, tịch liêu cả đời, kiếp này hắn muốn đứng tại trước sân khấu, thụ vạn chúng chú mục. Vậy coi như diễn viên đi.

            Chỉ là, cái kia người người xưng đạo ảnh đế, làm sao như vậy giống hạ độc chết hắn Thái tử?

            Chủ thụ, cường cường, thụ có tự luyến thuộc tính, siêu cấp tự luyến,

            Kiếp trước bị hoàn cảnh đè ép kiếp này tìm tới bản thân giải phóng thiên tính cái chủng loại kia tự luyến!

            Công là Thái tử, công thụ đều là cổ xuyên nay

            Nội dung nhãn hiệu: Cường cường giới giải trí cổ xuyên nay

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Lý Tòng Nhất, Trần Đại Xuyên vai phụ: Thai Hành

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny