1/28/19

Tạp hoá nam bắc

            Tác giả: Báo chỉ hồ tường

            Văn chương điểm tích lũy: 1,863,245,696

            Văn án:

            Mang theo một không gian tạp hoá xuyên việt đến Đường triều, từ đây gánh vác lên nuôi sống gia đình phát tài làm giàu thống nhất Địa Cầu trọng trách.

              bài này chủ yếu lấy kịch bản làm chủ, tình cảm làm phụ.

              đây chính là một cái nhân vật chính cải biến thế giới câu chuyện, sáng sớm năm giờ đi vào triều, cao cổ áo len phối trường bào, tóm lại các loại nguyên tố loạn nhập, muốn nhìn thuần khiết cổ đại văn có thể đường vòng.

              văn bên trong điểm nhân vật có nhiều bịa đặt, xin chớ khảo chứng.

              ta là lịch sử tra, mở cái này hố, nhất định là muốn một bên học tập một bên gõ chữ giọt, như có chỗ sơ suất, còn xin đại gia thông cảm nhiều hơn, thực sự thông cảm không được, chỉ điểm thời điểm cũng mời ôn nhu giọt, báo chí pha lê tâm đâm một cái liền nát.

              liên quan tới đậu hũ phát minh, mặc dù có Lưu An hiến đậu hũ truyền thuyết, nhưng là trước mắt cũng không có đậu hũ tồn tại ở thời Đường chứng minh, thơ Đường Đường tiểu thuyết tư liệu lịch sử hết thảy không có, cho nên vật này tại thời Đường chí ít hẳn là không phổ biến, nhất là tại Sơ Đường.

              tại Trinh Quán năm bên trong, khoa cử chế độ còn rất không phát đạt, cùng đại gia trong ấn tượng rất không giống, cho nên xin đừng lại chấp nhất tại khảo công tên phòng thân nha.

            Nội dung nhãn hiệu: Không gian tùy thân xuyên việt thời không làm ruộng văn trọng sinh

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: La Dụng vai phụ: Kiều Tuấn Lâm

            Link: Đọc | Raw | QT


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny