1/4/19

Ta yêu làm ruộng

            Tác giả: Lạp miên hoa đường đích thỏ tử

            Văn chương điểm tích lũy: 6,147,102,720

            Văn án

            Khi Thôi Tê Triều thượng cổ đế vương huyết mạch sau khi tỉnh dậy, hắn bắt đầu ức chế không nổi vương giả bản năng tại các cái thế giới. . . Điên cuồng làm ruộng.

            Viêm Đế Thần Nông huyết mạch, làm ruộng phẩm chất cam đoan.

            . . .

            Thôi Tê Triều: Ta yêu làm ruộng, làm ruộng khiến cho ta vui vẻ!

            .

            Phi chủ lưu chậm xuyên sảng văn, sân trường, thời Trung cổ, tinh tế, mỹ thực, kinh doanh, thăng cấp, không có không thể làm ruộng thế giới.

            Nội dung nhãn hiệu: Làm ruộng văn mỹ thực xuyên nhanh sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Thôi Tê Triều

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny