1/21/19

Ta đem các ngươi làm huynh đệ


            Tác giả: Đường thố ngẫu

            Văn chương điểm tích lũy: 185,373,136

              văn án

            Làm tông môn đại đệ tử, còn có một vị đại năng hảo hữu, trừ bỏ bị ép khóa lại một cái không có gì trứng dùng kỳ quái hệ thống, Sở Cửu cảm giác được cuộc đời của mình lẽ ra viên mãn.

            Nhưng một lần trọng thương sau khi hôn mê, Sở Cửu phát phát hiện mình đi tới các loại kỳ quái thế giới, mà phương thức rời đi là hoàn thành mục tiêu nhân vật tâm nguyện, cùng bọn hắn làm anh em!

            Nào đó chó săn: Chỉ cần Sở ca ca có thể thuộc về ta, nhập ma lại như thế nào?

            Nào đó xấu bụng: A Cửu ngoan, khóc cho ta nhìn.

            Nào đó nhân vật phản diện: Có thể thương Sở Cửu chỉ có ta.

            Hệ thống tổng kết: Sở Cửu a, ngươi là có hấp dẫn biến thái thể chất đặc thù đi.

            Sở Cửu: Ngạch, mặc dù mỗi lần gặp phải biến thái rất nhiều, nhưng may mắn Thiệt Ngọc hắn vẫn là bình thường!

            Hệ thống: Ngươi xác định?

            Tại tận mắt nhìn thấy bạn thân Sở Cửu chết thảm, quay lại thời gian sau Tiết Chiết Ngọc chỉ có một cái ý nghĩ:

            Đi mẹ nó trách nhiệm, đi mẹ nó kịch bản, hắn chỉ cần Sở Cửu.

            Nhưng là hình như Sở Cửu yêu thích là chính là mình vĩ quang chính, vậy liền ——

            Nhiều tinh phân mấy cái giáp ngựa đi ~

            Thay ngựa cuồng ma nhưng vĩ quang chính nhưng Yandere nhưng trung khuyển tinh phân công X chính trực dũng cảm nhưng nghiêm túc nhưng đậu bỉ đoàn sủng thụ

            Nội dung nhãn hiệu: Tiên hiệp tu chân ngọt văn xuyên nhanh sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Sở Cửu, Tiết Chiết Ngọc vai phụ: Công một đám tinh phân cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny