1/12/19

Sư tử liên manh / xách gạo chiến đấu

            Tác giả: Hướng gia tiểu thập

            Văn chương điểm tích lũy: 596,302,400

            Văn án:

            Vui sướng Sư Vương, thảo nguyên kích tình giết trâu!

            Hai con sư cơ, gắn bó làm gay!

            Nhân vật chính chính là hai đầu sư tử.

            Chính văn không thay đổi người, phiên ngoại (nếu có) có lẽ sẽ biến.

            [ chú ] bài này không phải anh em văn, không có quan hệ máu mủ! Bài này không phải anh em văn, không có quan hệ máu mủ! Bài này không phải anh em văn, không có quan hệ máu mủ!

            Chuyện trọng yếu nói ba lần.

            Nội dung nhãn hiệu: Ảo tưởng không gian hoan hỉ oan gia trọng sinh trưởng thành

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Andrew; Timmy vai phụ: cái khác: Thế giới động vật; đàn sư tử

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny