1/12/19

Quyền thần đệ nhị thiên hạ

            Tác giả: Trường nhạc tư ương

            Văn chương điểm tích lũy: 317,902,208

            Văn án:

            Vinh Quốc công thế tử Ngụy Ninh, hắn kết bè kết cánh, đổi trắng thay đen; hắn lòng lang dạ thú, ý đồ mưu phản

            Có thể xưng đại Ngụy đệ nhị quyền thần

            Bởi vì là thiên hạ đệ nhất quyền thần Từ Nguyên Gia

            Là Vinh Quốc công thế tử phu nhân

            Đọc nhắc nhở: Song thị giác lệch công, Ngụy Ninh là công

            Ngây thơ da da công vs du tẩu tại hắc hóa bờ thụ

            Công trọng sinh, thụ thổ dân

            Nội dung nhãn hiệu: Cường cường cung đình hầu tước trọng sinh

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Ngụy Ninh, Từ Nguyên Gia vai phụ: cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny