1/4/19

Quốc sư warp trở về

            Tác giả: Tố trường thiên

            Văn chương điểm tích lũy: 190,601,568

            Văn án:

            Long Tước, hung đao, tục truyền chính là quân vương chi nhận, có được có thể bình thiên hạ.

            Vừa từ tương lai xuyên trở về Chử Tương: Hả? Gọi ta? Ta chính là tinh hạm "Long Tước hào" hạm trưởng, các ngươi làm sao mà biết được?

            ...

              văn án thêm (fei) dài (hoa) phiên bản

            Chử Tương có hai cái bí mật.

            Một: Hắn xuyên việt qua, đến khác một cái Địa Cầu thời đại vũ trụ 28 thế kỷ, tinh hạm học viện tốt nghiệp;

            Hai: Hắn lại trọng sinh trở về, chuẩn bị bắt đầu kiến thiết hài hòa xã hội (a? )

            Chử Tương còn có hai cái phiền não.

            Một: "Văn Tướng quân" cùng "Mê hoặc hung tinh" loại này biệt hiệu một trong đó hai một cái tục, làm sao bây giờ a!

            Hai: Các ngươi thật sai lầm, ta không phải cái kia thanh đế vương đao ta là người, đụng tên hiểu không?

            Quân thượng: Vừa đánh thắng trận, đêm nay muốn hài hòa một chút chúc mừng sao?

            Chử Tương: Ta muốn hài hòa giống như không phải cái này cùng hài.. . Bất quá, Được a Được a!

            cp: Thật bá đạo tổng tài xinh đẹp như hoa đế vương công x nhã nhặn bại hoại văn thần thụ; một cái cùng một chỗ đánh thiên hạ, cũng tới cửa đem thức ăn cho chó nhét địch nhân đầy miệng cố sự.

            —— —— —— ——

            Quân là đế vương, ta vì Long Tước, như thịnh hành cỏ, uy phục muôn phương.

            —— —— —— ——

              đọc chỉ nam

            1, bối cảnh toàn giá không, phi chân thực lịch sử triều đại, có vi lượng ma huyễn nguyên tố, một chút steampunk nguyên tố, tóm lại, các loại đại lộn xộn, xin đừng nên dùng khoa học ánh mắt đối đãi, bởi vì vì không có chút nào khoa học; làm người xuyên việt, nhân vật chính sẽ tại cổ đại trên chiến trường giảng không gian 4 chiều lý luận, cho nên tuyệt đối không nên nói ta dùng từ không nếp xưa cái gì, lúc đầu cũng không phải nếp xưa 23333(đắc ý)

            2, xin đừng nên che đậy ta có (phế) lại nói, sẽ có tiết mục ngắn cùng tham khảo liệt biểu;

            3, nhân vật chính tam quan chính là tác giả tam quan, không tiếp thụ phản bác! (^)

            4, tại hạ cẩu huyết cùng đường kẻ yêu thích, ép buộc chứng, đổi mới đồng dạng tại cả điểm, có việc bình luận xin phép nghỉ! Quỷ dị thời gian phát hiện đổi mới nhắc nhở đều là tại nên chữ sai đát ~ thương các ngươi ~

            5, nguyện tinh hà óng ánh, thế sự an ổn, tuế nguyệt như ca.

            Nội dung nhãn hiệu: Cường cường xuyên việt thời không trọng sinh sảng văn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Chử Tương; Lam Giác vai phụ: cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny