1/28/19

Quân tử yểu điệu

            Tác giả: Tam thiên phong tuyết

            Văn chương điểm tích lũy: 280,981,696

            Văn án

            Võ công thiên hạ đệ nhất, danh vọng không ai bằng giang hồ đệ nhất nhân Minh thiếu hiệp ——

            Quyết chiến thời khắc, một cước đạp hụt

            Luyện vài chục năm võ công toàn phế, một đêm trở lại trước giải phóng

            Cũng may mạng hắn không có đến tuyệt lộ, sống tiếp được

            Thần y nói: Nghĩ tục mệnh, có thể, đi hoàng cung khi tú nữ đi!

            Vì được Tây Vực bày đồ cúng kỳ dược thần tiên cỏ tục mệnh, Minh thiếu hiệp chỉ có thể mặc lên váy lụa, bôi lên son phấn, chịu nhục, nằm gai nếm mật, tại hoàng cung chơi lên cung đấu

            Minh thiếu hiệp: Bổn thiếu hiệp không cần mặt

            Kết quả vừa mặc lên nữ trang tiến cung, liền đụng phải mình từng tại dưới núi nhặt về đi nam nhân.

            . . .

            Minh thiếu hiệp: Vừa rồi nói đùa. . . Mất mặt ném đại phát!

            Cái này nếu như bị nhận ra, ta thiên hạ đệ nhất (quá khứ lúc) khuôn mặt đặt ở nơi nào?

            Niên hạ nãi khốc tiểu dấm bao công x phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái giây sợ thụ

            Hoài Du (công)X Minh Trường Yến (thụ)

            * chủ khoái ý giang hồ

            * Đông Sơn tái khởi + đánh mặt + yêu đương

            * chú ý văn án, không cần đứng sai, toàn văn 1v1, không bên thứ ba, không cái khác tình cảm tuyến, không ánh trăng sáng chu sa nốt ruồi, tình cảm thuận lợi, không sai biết, không tra tiện, song hướng mối tình đầu

            * niên hạ, công là tiểu Tiên nam [ lầm

            * kịch bản cần phải tạm thời tại hoàng cung, nhưng hoàng cung không phải sân nhà, chủ khoái ý giang hồ hoà giải mê, cho nên công không phải Vương gia! ! Không phải Hoàng đế! ! Không cần đứng sai!

            Weibo: Cổng tre nghe nói chó sủa

            Nội dung nhãn hiệu: Giang hồ ân oán cải trang giả dạng

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Minh Trường Yến, Hoài Du (Cảnh Vân Thanh) vai phụ: Triệu Lam, Sở Cẩm Hoa, Đoạn Mân, Bạch Cẩn, Minh Nguyệt, Hoa Vân Thường, Trang Tiếu cái khác: Niên hạ chó con

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny