1/21/19

Nông trường giả tưởng

            Tác giả: Tây tử tự

            Văn chương điểm tích lũy: 5,278,181,888

            Văn án:

            Bị sa thải Lục Thanh Tửu rốt cục quyết định về tới quê hương làm ruộng.

            Thoạt đầu, hắn nuôi một con lợn, sau đó hắn phát hiện heo sẽ làm cao số đề so với hắn còn nhiều.

            Đón lấy, hắn nuôi một đám gà, sau đó phát hiện lực chiến đấu của mình tương đương một phần mười gà.

            Cuối cùng Lục Thanh Tửu rốt cục phát hiện cái này quê hương giống như chỗ nào không thích hợp. . . Đặc biệt là bên cạnh hắn cái nào đó mỗi ngày đối hai mắt sáng lên người nào đó.

            Lục Thanh Tửu: "Ngươi đến cùng là tại đối tay ta thượng tê cay nồi khô chảy nước miếng vẫn là tại đối ta chảy nước miếng?"

            Bạch Nguyệt Hồ chỉ chỉ nồi khô.

            Lục Thanh Tửu: "Vậy ngươi có thể hay không trước nhả ra? ?"

            Bạch Nguyệt Hồ lưu luyến không rời nhìn Lục Thanh Tửu cánh tay một chút, nới lỏng răng.

            Liền coi như các ngươi rất thất vọng, nhưng ta cũng phải nói cho các ngươi biết heo thật không phải là công _(:з" )_

            Nội dung nhãn hiệu: Linh dị thần tiên ma quái đều thị tình duyên làm ruộng văn chợ búa sinh hoạt

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Lục Thanh Tửu, Bạch Nguyệt Hồ vai phụ: cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny