1/28/19

Như mộng lệnh

            Tác giả: Vân trụ

            Văn chương điểm tích lũy: 184,117,904

            Văn án:

            Thần tượng minh tinh Thang Trinh đột nhiên tự sát.

            Trên phố lời đồn nổi lên bốn phía, ai cũng không đoán được nguyên nhân.

            1, niên hạ, Chu Tử Kha × Thang Trinh. HE.

            2, hiện đại vô căn cứ, nhân vật, địa danh, sự kiện đơn thuần hư cấu.

            3, toàn văn chung chín màn, một ba năm bảy vì tiến hành lúc, hai bốn sáu vì ngày cũ quá khứ, tại thứ tám màn mở ra kết cục tuyến.

            Nội dung nhãn hiệu: Niên hạ đô thị tình duyên tình hữu độc chung giới giải trí

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Thang Trinh, Chu Tử Kha vai phụ: cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny