1/10/19

Nhân vật phản diện đánh mặt nhân vật chính quang hoàn "Xuyên nhanh"

            Tác giả: Hắc xuyên tắc

            Văn chương điểm tích lũy: 400,427,456

            Văn án:

            Nhiếp Gia thiện lương cả một đời lại thiện vô thiện báo, bị mưu hại vào tù sau hắn thề như có đời sau, hắn nhất định phải làm một cái từ đầu đến đuôi người xấu! Súc sinh! Ác ôn!

            Về sau có một ngày, hắn xuyên qua.

            Hệ thống: Làm nhân vật phản diện, muốn dũng cảm gánh vác lên gây chuyện khiêu khích, hủy diệt thế giới vĩ đại trách nhiệm ngươi hiểu chưa?

            Nhiếp Gia: Hiểu rõ, ta nhất định mỗi cái thế giới đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, để tất cả mọi người chết không yên lành!

            Hệ thống: Không không. . . Kỳ thật chỉ có ngươi chết không yên lành mà thôi.

            Từ đây Nhiếp Gia tại trùm phản diện con đường thượng một kỵ nhanh chóng đi, mỗi khi hắn muốn thực hiện hủy diệt thế giới hủy diệt toàn vũ trụ mục tiêu lúc, tổng sẽ bại bởi một loại tên là "Nhân vật chính quang hoàn" đồ vật.

            Nhiếp Gia (#‵′) : Nhân vật chính là treo bức, ta không phục!

            Thẳng đến về sau hắn hệ thống bị người ta giở trò. . .

            0 hắc hóa bạo lực cuồng thụ × ngàn dặm truy vợ trung khuyển công, cường cường liên hợp, đánh mặt ba ba ba

            1v1, chủ thụ, xuyên nhanh

            văn bên trong bất luận cái gì phó bản bất luận cái gì nhân vật bất luận cái gì hành vi đều cùng hiện thực không quan hệ

            Nội dung nhãn hiệu: Tình hữu độc chung xuyên nhanh

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Nhiếp Gia vai phụ: Thời Kham cái khác: Sảng văn, đánh mặt ba ba ba

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny