1/6/19

Nhân tài kiệt xuất giới ăn vạ

            Tác giả: Trần ẩn

            Văn án:

            Trước kia ta thường xuyên đang nghĩ, nếu là ta cho tới bây giờ không có sinh ra qua thật là tốt biết bao, nhưng từ khi gặp ngươi, ta đột nhiên cảm giác được, ta có thể sống đến bây giờ thật may mắn.

            Thuộc tính nhiều đến viết không hạ công X thường ngày đánh mặt phú nhị đại thụ, HE, cường cường, lẫn nhau sủng, không thế nào niên hạ niên kỉ hạ

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny