1/28/19

Mối tình đầu chọn ta ta siêu ngọt

            Tác giả: Thụy mang

            Văn chương điểm tích lũy: 2,501,495,552

            Phẩm học kiêm ưu học sinh tốt Đinh Tuyết Nhuận chuyển trường ngày ấy, mang trên mặt thương.

            Lâu Thành cho là hắn là đau đầu một cái, năm lần bảy lượt khiêu khích hắn: "Đừng trang bức, viết cái gì bài tập, ngươi sẽ a?"

            Thẳng đến thi tháng về sau, Lâu Thành mới phát hiện người ta là thật học bá, lớp đệ nhất.

            Lâu Thành trên gương mặt không nhịn được, đánh xong bóng rổ về sau, diễu võ giương oai đem sạch sẽ tiểu ngồi cùng bàn hướng mình ướt đẫm quần áo chơi bóng thượng nhấn: "Biết cái gì gọi là đức trí thể mỹ cực khổ sao? Thành tích tốt không có ích lợi gì, nghe, cái này gọi mùi của đàn ông."

            Về sau ngày nào đó, lớp học đứt cầu dao, toàn lớp sờ soạng reo hò, không ai chú ý tới, nhất nơi hẻo lánh xếp sau, Lâu Thành đem hắn tiểu ngồi cùng bàn nhấn tại trên tường thân.

            Lâu Thành: Yêu sớm thật là thơm

            Tâm cơ biểu học sinh ba tốt thụ X tao lời nói hết bài này đến bài khác một lời không hợp liền bích đông công

            Công là nãi hung hình

            PS: Công thụ cùng một chỗ trước đã trưởng thành! Không có yêu sớm!

            Nội dung nhãn hiệu: Cường cường thiên chi kiêu tử ngọt văn vườn trường

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Đinh Tuyết Nhuận, Lâu Thành vai phụ: Bài này tham gia Tấn Giang hoạt động, cầu dịch dinh dưỡng =3=~ cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny