1/12/19

Máy bay giấy

            Tác giả: Đàm thạch

            Giới thiệu vắn tắt

            Lần đầu gặp, 5 tuổi Thang Quân Hách xem 6 tuổi Dương Huyên là anh hùng, cam tâm tình nguyện làm hắn tiểu theo đuôi.

            Dương Huyên: "Máy bay giấy có 12 loại cách gấp, không biết a? Ta đến dạy ngươi."

            Mười năm sau, 17 tuổi Thang Quân Hách lấy đệ đệ thân phận ở đến Dương Huyên trong nhà, một đời trước ân oán gút mắc chưa trừ khử, hai người thiếu niên đánh giáp lá cà, tranh phong tương đối.

            "Trước rơi vào đi người kia sẽ thua, ta đã sớm biết, nhưng ta vui lòng."

            Nhoáng một cái lại một cái mười năm trôi qua, 28 tuổi Thang Quân Hách cùng 29 tuổi Dương Huyên ngoài ý muốn trùng phùng, là vật là người phi mọi chuyện đừng vẫn là vật không phải người là cảnh dài lưu?

            Cùng chỗ trong bóng tối hai người, ai cũng không thành được ai ánh sáng.

            Vậy liền cùng đi đi, cùng một chỗ tìm kiếm ánh sáng.

            Vương tử cưỡi ngựa trắng

            Mặt trăng không gặp rồi

            Còn có con mèo luôn luôn đuổi theo cái đuôi có bao nhiêu ngốc

            Khi còn bé ký ức tốt vô giá

            —— rừng ức sen « máy bay giấy »

            Gương vỡ lại lành, HE, đại khái sẽ là ngọt bùi cay đắng mặn hỗn hợp một khối tiểu bánh bích quy

            Chợt nhìn là đao, kỳ thật đều là đường, hì hì. . .

            cp là Dương Huyên x Thang Quân Hách

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny