1/12/19

Mang theo trang viên nuôi con làm giàu

            Tác giả: Công tử tầm hoan

            Văn chương điểm tích lũy: 459,533,728

              văn án

            # tùy thân trang viên hệ thống làm ruộng văn #

            Đời trước vì thoát khỏi nghèo khó, Đới Nghiêu dùng bất cứ thủ đoạn nào, cuối cùng rơi vào thân bại danh liệt, qua loa kết thúc.

            Một đời trọng sinh, Đới Nghiêu về tới cái kia nhân sinh chỗ ngã ba.

            Không có bởi vì chỉ vì cái trước mắt mà ngộ nhập bán hàng đa cấp tổ chức, không có bởi vì dễ tin mà thân hãm nhà tù, cũng không có bởi vì thiếu kếch xù vay nặng lãi mà trốn đông trốn tây.

            . . . Chỉ là vì kia cao phí điều dưỡng, mà ký một tờ trong vòng ba tháng tình nhân khế ước mà thôi.

            Sau ba tháng, nhìn xem ngày càng nổi lên bụng, Đới Nghiêu hít sâu một hơi. Không sao, không sao, ta còn có không gian. Nuôi nổi, nuôi nổi, tuyệt đối không có vấn đề!

            Thuộc tính: Cẩu huyết một bầu bầu!

            Nội dung nhãn hiệu: Sinh con không gian tùy thân làm ruộng văn thăng cấp lưu

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Đới Nghiêu vai phụ: Bách Xuyên cái khác: Công tử tầm hoan

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny