1/28/19

Mang thai trước ly hôn

            Tác giả: Hương thủy thụ

            Văn chương điểm tích lũy: 133,794,384

            Văn án:

            Lâm Ngộ An hôn nhân, ngay từ đầu liền chỉ còn trên danh nghĩa.

            Hôn cùng ngày buổi tối, liền ký một phần thư thỏa thuận ly hôn.

            Hai năm sau có hiệu lực, trong hai năm này hắn không thể ăn chơi đàng điếm.

            Thế là hắn chịu a chịu a chịu, cho là mình rốt cục chấm dứt.

            Nhưng không ngờ, tại ly hôn trước một tháng, hắn uống say.

            Tại khách sạn, hắn đem một cái "Lạ lẫm" nam nhân mạnh.

            Đợi đến thư thỏa thuận ly hôn nhanh có hiệu lực thời điểm.

            Hắn phát hiện chính mình. . . Mang thai.

            Tiểu kịch trường:

            Lâm Ngộ An tắm rửa quên cầm quần áo.

            Hàn Đông Dương: Đáng xấu hổ, cái này nam nhân lại muốn dùng nhục thể, đến câu dẫn hắn.

            Lâm Ngộ An không cẩn thận đụng phải hắn.

            Hàn Đông Dương: Không cần mặt, cái này nam nhân thế mà tại đối ta ôm ấp yêu thương. Lâm Ngộ An bắt đầu nôn nghén.

            Hàn Đông Dương: Ha ha, cái này nam nhân lại tại . . . chờ một chút? Hắn đây là nôn nghén, khốn kiếp, cái này nam nhân cho ta đội nón xanh, nhanh, tra cho ta, tra hắn gian phu là ai.

            Bài này cũng gọi   cha bằng tử quý

            Nội dung nhãn hiệu: Sinh con niên hạ hào môn thế gia tình yêu và hôn nhân

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Lâm Ngộ An, Hàn Đông Dương vai phụ: cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny