1/4/19

Kinh doanh tính phi điển hình

            Tác giả: Tiêu nhị hà

            Văn chương điểm tích lũy: 364,553,568

            Văn án:

            Bởi vì cần dùng gấp tiền mà trở thành thần tượng Thẩm Hạ Niên, bởi vì đứng trước trong đoàn nhân khí hạng chót nguy cơ, bất đắc dĩ tạo nên xinh đẹp âm nhu nhân thiết, điên cuồng lấy lại trong đoàn C vị Viên Vọng Dã, ý đồ thượng vị, thẳng đến một lần ngoài ý muốn, Viên Vọng Dã trong lúc vô tình phát hiện Thẩm Hạ Niên cố gắng nghĩ đỏ phía sau bất đắc dĩ ẩn tình. . .

            Viên Vọng Dã x Thẩm Hạ Niên

            Trong nóng ngoài lạnh ngạo kiều công X thấy tiền sáng mắt xinh đẹp mỹ nhân thụ

            Phó CP là trúc mã

            Nội dung nhãn hiệu: Niên hạ giới giải trí

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Thẩm Hạ Niên, Viên Vọng Dã vai phụ: Khương Bắc Thành, Chung Tử Thiên, Trần Tối cái khác:

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny