1/12/19

Không nên tùy tiện mở mic

            Tác giả: Sàng đầu quỵ / dữu tử băng

            Văn án:

            Lục Nghiêu Chi x Lâm Vi. Minh tinh x trò chơi chủ bá.

            Đậu Long TV đương gia trụ cột chủ bá "Lâm Tử Đại Liễu" có cái nổi tiếng thổ hào fan hâm mộ, thường xuyên bị lật bài cùng một chỗ múc nước bạn thi đấu. Nên fan hâm mộ có ba đại đặc điểm: Có tiền, trộm đồ ăn, không mở mic.

            Đang hot lưu lượng Lục Nghiêu Chi sau khi làm việc có ba đại sở thích: Chơi game, nhìn trực tiếp —— đếm lấy còn thiếu bao nhiêu tiền có thể đạt tới "Nghiệp nội tiêu chuẩn" ngâm chủ bá!

            Lâm Vi: Không phải, bảo bối, ngươi đến cùng là nghe ai lắc lư 10 vạn thêm Wechat 50 vạn thấy chân nhân?

            Lục Nghiêu Chi: OVO?

            Lục Nghiêu Chi công!

            Không có nguyên hình. Trò chơi ta biên. Yêu đương mới là trọng điểm. Đập bóng viết xong tính.

            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny