1/28/19

Hắn nâng hoa hồng từ vực sâu

            Tác giả: Duệ trượng thanh

            Văn chương điểm tích lũy: 123,944,024

            Văn án

            Trì Lãng xuyên việt. Hắn xuyên thành thời Trung cổ tam lưu học viện pháp thuật tam lưu ma pháp sư. Ma pháp của hắn tư chất là không.

            Bất quá hắn có cái tốt bạn cùng phòng.

            Bạn cùng phòng dáng dấp đẹp mắt.

            Bạn cùng phòng tính tình rất tốt.

            Bạn cùng phòng giúp hắn nhiều lần đào thoát hiểm cảnh.

            Bạn cùng phòng không có chút nào lời oán giận.

            Trì Lãng cảm thấy mình giống như có chút thích bạn cùng phòng, sau đó bạn cùng phòng giúp hắn giải quyết độc thân vấn đề.

            Thật lâu về sau, hắn mới phát hiện mình bạn cùng phòng tựa như là cái nhân vật không tầm thường.

            ―― là được vinh dự "Ma pháp chi thần" ma pháp sư. . . Chỗ phong ấn ma vương một trong.

            Trì Lãng trở thành cái kia giải khai ma vương phong ấn người.

            1V1, HE.

            Gỡ mìn: 1. Hành văn chênh lệch; 2. Phi chính thống tây huyễn; 3. Văn bên trong nhân vật tam quan không có nghĩa là tác giả tam quan; 4. Các nhân vật chính yêu đương não, chủ tuyến yêu đương, không có đánh quái thăng cấp;

            Nội dung nhãn hiệu: Kỵ sĩ cùng kiếm tây huyễn

            Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Trì Lãng, Sheffield vai phụ: Đếm không hết rồi cái khác:
            Link: Đọc | Raw | QT

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny